TERN
Услуги
ВАРБЛЕР
               
 Warbler
 

Как да се справя с:

услуги 

продукти

цени

контакт


Фирмата ВАРБЛЕР, о.о.д. предлага главно услуги и продукти, които са свързани с проектиране и доставката на управляващи и регулиращи системи.
Ние пропагандираме и доставяме продукти на калифорнийската фирма TERN, която принадлежи към най-добрите в своя бранш.
Освен това ние предлагамe услуги, които са свързани c апликациите  на тези управляващи единици и с проектиранетo на регулaции - анализ, синтез, проучване на изпълнението и икономическа оценка.
 
warbler@warbler.cz