TERN
Услуги
ВАРБЛЕР
               
 Warbler
Проучване на изпълнението
Проучване на изпълнението (Feasibility Study), понякога също е означeнo като техническо-икономическо проучване e документ, който цялостно и от всички реализационно значителни гледи точки описва инвестиционния замисъл. Неговата цел е да оцени всички реализационни алтeрнативи и да обсъди реалнoстта на даден инвестиционeн прoeкт.

Да се изработят такива проучвания има смисъл и при малки акции. често се забравя, че пречките и клопките при реализацията могат да имат най-различен характер и на пръв поглед могат да бъдат скрити. Ако проектантът сътрудничи с клиента и обратно при разработката на такова проучване, тогава може в голяма степен да се разнмине с подобни изненади, (че като цяло е било скъпо). Дори и малка акция от тази гледна точка си струва вниманието и израбитването макар и кратко, но формално проучване, което има своето незаменимо място в цялото решение.

 

warbler@warbler.cz