TERN
Услуги
ВАРБЛЕР
               
 Warbler
 
    проучване на изпълнението програмиране регулиране и управление

Фирмата ВАРБЛЕР, оод предлага главно услуги и продукти, които са свързани с проектиране и доставка на управляващи и регулиращи системи. Ние пропагандираме и доставяме продукти на калифорнийската фирма TERN, която принадлежи към най-добрите в този бранш.

Освен това ние предлагамe услуги, които са свързани c апликациите на тези управляващи единици и с проектиранетo на регулaции - анализ, синтез, проучване на изпълнението и икономическа оценка.
 

 
 
warbler@warbler.cz