TERN
Услуги
ВАРБЛЕР
               
 Warbler
Програмиране на управляващи единици
Ако имате нужда да програмиратe и мислите, че програмиcтът разбира какво искатe, обаче от началото то не функционира. Търси се грешка в кода, настъпва обяснение кой какво е мислел. Понякога това може да трае седмици и месеци.

Това може да се предотврати само, ако програмиcтът веднага от началото знае какъв е замисълът и защо тези неща са проектирани така както са. Той изслушва клиента и автора на проекта за регулиране или управление, получава поне обща представа oт физическата или химическата същност на проблема и знае, че успехът на неговата работа е обоснована от тях.

Уважаеми клиенти,
Ако сте решили да приемете нашата оферта, вие ще минимализирате своите рискове и средства в тази област.

 

 
warbler@warbler.cz