TERN

služby

Warbler
               
 Warbler
 

Jak na to:

služby výrobky ceny

kontakt


Postup při nákupu produktů TERN
1. Řídicí jednotky a ostatní produkty nejsou z důvodu variability zákaznických požadavků běžně skaldem a objednávají se individuálně.
2. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu warbler@warbler.cz s Vaším požadavkem. Technickou pomoc při specifikaci objednávky získáte na e-mailu support@warbler.cz
3. Obdržení objednávky bude potvrzeno.
4. Závazná objednávka musí obsahovat:  firmu nebo jméno, úplnou dodací adresu, jméno kontaktní osoby a telefonní, případně faxové, číslo na ni, název produktu TERN s jeho požadovanou konfigurací a množstvím.
5. Platbu vyžadujeme předem bankovním převodem na účet:
KB Praha 5, č. ú. 51-1998390237/0100
6. Dodávka se uskuteční prostřednictvím pošty typicky do 14 dní po obdržení Vaší platby. Veškeré náklady spojené s přepravou nese zákazník.
Reklamace
Reklamace se řídí Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. nebo Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb.
Místem pro uplatnění reklamace je provozovna společnosti Warbler nebo předem dohodnuté místo a čas.
Záruka
Na produkty TERN je poskytována záruka 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka zaniká mechanickým poškozením nebo úpravami zboží.

Důležité upozornění
TERN vyvíjí komplexní integrované Hi-Tech systémy. Přestože výroba a kvalita je pečlivě sledována, nelze vyloučit defekty v hardwaru a softwaru, z kterého jsou tyto systémy integrovány. Z tohoto důvodu nejsou produkty firmy TERN navrhovány, určeny, schváleny nebo oprávněny být používány v aplikacích, zařízeních či systémech podporujících život či v jiných kritických aplikacích.

Kontroléry firmy TERN jsou určeny k práci za standardních průmyslových teplot. Každá zákaznická aplikace je však specifická a rozsah teplot může být velmi různorodý. Warbler, s.r.o. nemůže z tohoto důvodu zaručit bezchybný provoz kontrolérů za extrémních podmínek. Je proto důležité, aby v průmyslových podmínkách zákazník provedl vlastní teplotní testy na své aplikaci.

 
warbler@warbler.cz